Agra – znowu Mogołowie

Agra, zwiedzana po raz kolejny. Co robić, gdy jest się w jakimś miejscu po raz trzeci czy czwarty? Oczywiście rodzi się czasami myśl aby nie wchodzić gdzieś po raz kolejny, odpuścić sobie. Ale też i powoli przekonuję się, że właśnie w tym – powtarzaniu i przyglądaniu się miejscom po raz kolejny leży duża cześć przyjemności płynącej z  podróżowania.