Delhi Mogołów

Siódme miasto. Szahjahanabad. Delhi Mogołów. Obok Agry, Lahore i Fatehpur Sikri jedno z miast stołecznych Padyszachów.

Dziś czas na spotkanie z dwoma najważniejszymi zabytkami z tego okresu – Czerwonym Fortem i wielkim meczetem – Jama Masjid. Oba to dzieła wielkiego Szachdżahana, największego mecenasa sztuki spośród Mogołów, człowieka któremu zawdzięczamy Taj Mahal. To on zdecydował aby Delhi przywróceno centralną rolę utraconą na jakiś czas  na rzecz Agry i Lahore. Stąd też i nowa nazwa Delhi nadana zrewitalizowanemu miastu – Szahjahanabad.

Budowa Czerwonego Fortu – twierdzy i pałacu jednocześnie zaczęła się w 1639 roku i przyniosła niezwykłe efekty. Pomimo wielu lat zaniedbań i zniszczeń Fort nadal jest miejscem pełnym zachwycających budowli – tu najpełniej wyraził się ów specyficzny dla Szachdżahana styl mogolski – lekkie pawilony ze śnieżnobiałego marmuru, znakomicie zaprojektowane i niezwykłe bogato, ale też i subtelnie zdobione mozaikami z kamieni półszlachetnych. To część prywatna pałacu to pawilony należące do samego Padyszacha i jego Haremu, ze szczególnie pięknym budynkiem Sali Audiencji Prywatnych, Diwan-I-Khas. To tutaj stał właśnie legendarny Pawi Tron, zbudowany z marmuru i złota a ozdobiony setkami bezcennych klejnotów. Zrabowany w XVIII wieku przez perskich najeźdźców Nadir Szacha, wywieziony został do Persji i tam zaginął. Tutaj też w skarbcu Czerwonego Fortu przechowywano legendarne skarby Mogołów, wspaniałych klejnotów i kamieni szlachetnych w tym podówczas największy diament świata – Koh i Nor. Dziś dumę Muzeum Tower w Londynie.

Delhi Mogołów (1)
Delhi Mogołów (3)
Delhi Mogołów (5)
Delhi Mogołów (2)
Delhi Mogołów (4)
Delhi Mogołów (6)
Delhi Mogołów (7)
Delhi Mogołów (8)
Delhi Mogołów (9)
Delhi Mogołów (10)

Z pałacykami Haremu zbudowanymi z białego marmuru kontrastują  budowle z czerwonego piaskowca – należące do bardziej oficjalnej części Fortu. Najpiękniejszym z nich jest Pawilon Audiencji Publicznych, Diwan-I-Am, miejsce w którym władca przyjmował oficjalne delegacje. Delhi było podówczas jednym z najważniejszych miasta świata – stolicą potężnego Imperium. Diwan-I-Am był świadkiem wielu ważnych wydarzeń…

Zupełnie zaś nie przystają do Czerwonego Fortu masywne budynki koszarowe zbudowane za czasów Raju przez okupujących Delhi Brytyjczyków. Aby jej zbudować Anglicy zburzyli dużą cześć zabudowań pałacowych samego Fortu – wcześniej gruntowanie obrabowali je z wszystkich cennych mebli i kosztowności. Była to zemsta na Mogołach za poparcie udzielone antybrytyjskiemu Powstaniu Sipajów przez ostatniego władcę dynastii – Bahadur Shaha II. To symboliczny koniec czasów Wielkich Mogołów.